top of page

INVESTOR RELATIONS

Press Releases

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

27 DEC

PolarCool stärker sin finansiella ställning genom brygglån om 1,8 MSEK med konverteringsrätt

21 DEC

PolarCool signs league introduction agreement with the United Rugby Championship

21 DEC

PolarCool tecknar avtal med internationella rugbyligan United Rugby Championship för introduktion av PolarCap®

20 DEC

PolarCool reach an agreement with the Swiss Handball Association for the use of PolarCap®

20 DEC

PolarCool tecknar avtal med det schweiziska handbollsförbundet för användning av PolarCap®

19 DEC

PolarCool AB (publ.) and German Handballs Chief Medical Officer begin a collaboration

19 DEC

PolarCool inleder samarbete med chefsläkare inom tysk handboll

14 DEC

PolarCap® now provided by half the teams in DEL – Germany's top professional Ice Hockey League

14 DEC

PolarCap® används nu av hälften av lagen i tyska ishockeyligan DEL

12 DEC

Momentum for PolarCool in French rugby – US Oyonnax seventh major French club to provide PolarCap®

12 DEC

Momentum för PolarCool inom fransk rugby – US Oyonnax sjunde franska storklubb som tecknar avtal

7 DEC

Continued momentum for PolarCool in Germany - Augsburger Panther sign a PolarCap® agreement

7 DEC

PolarCool fortsätter etableringen inom tysk ishockey – Augsburger Panther tecknar avtal

5 DEC

PolarCool grows in HockeyEttan - Forshaga IF signs agreement

5 DEC

PolarCool växer i HockeyEttan – Forshaga IF tecknar avtal

4 DEC

Finalization agreement signed between PolarCool AB (publ) and BrainCool AB (publ) - annual cost of SEK 2 million ended

4 DEC

Avslutningsavtal tecknat mellan PolarCool AB och BrainCool AB – årlig kostnad om 2 MSEK upphör

29 NOV

PolarCool continues its momentum in German ice hockey, as Kölner Haie sign a PolarCap® agreement

29 NOV

PolarCools framgångar fortsätter inom tysk ishockey – Kölner Haie tecknar avtal

28 NOV

PolarCool’s secures another Top 14 partnership - ASM Clermont Auvergne

28 NOV

PolarCool tar hem ytterligare rugbyavtal med Top 14-gigant

24 NOV

Delårsrapport för perioden 2023.07.01 – 2023.09.30

23 NOV

PolarCools success continues in Swiss ice hockey - HC Ajoie signs agreement

23 NOV

PolarCools framgångar fortsätter inom schweizisk ishockey – HC Ajoie tecknar avtal

21 NOV

SHL clubs sign individual agreements with PolarCool

21 NOV

SHL-klubbar tecknar individuella avtal med PolarCool

15 NOV

PolarCools signs two agreements in professional German ice hockey – ERC Ingolstadt and Straubing Tigers

15 NOV

PolarCools tar hem två strategiska avtal inom tysk toppishockey

7 NOV

The Football Association of Wales extend their PolarCap® agreement

7 NOV

PolarCool förlänger avtal med Wales fotbollsförbund för PolarCap® System

2 NOV

PolarCool AB (publ.) beslutar om riktad kvittningsemission om 150 000 SEK

1 NOV

PolarCool continues its momentum in French rugby with Section Paloise Béarn Pyrénées agreement

1 NOV

PolarCool växer framgångsrikt inom fransk topprugby – Section Paloise Béarn Pyrénées tecknar avtal

27 OCT

Rugby giant Stade Français Paris extend their PolarCap® agreement

27 OCT

Rugbygiganten Stade Français Paris förlänger sitt avtal för PolarCap® System

26 OCT

PolarCool AB (publ): Första dag med handel i teckningsoptioner av serie TO 1

25 OCT

PolarCool receives MDR approval for the PolarCap® System

25 OCT

PolarCool erhåller MDR godkännande för PolarCap® System

19 OCT

Sista dag för handel med BTU i PolarCool

11 OCT

PolarCool receives ISO 13485:2016 certificate

11 OCT

PolarCool erhåller ISO 13485:2016 certifikat

4 OCT

Framgångsrik emission i PolarCool - tillförs 4,0 MSEK

2 OCT

PolarCool continue to grow in professional rugby - Aviron Bayonnais signs agreement

2 OCT

PolarCool växer inom fransk topprugby – Aviron Bayonnais tecknar avtal

28 SEP

PolarCool and United Rugby Championship collaborate with the aim of introducing PolarCap® System

28 SEP

PolarCool och United Rugby Championship samarbetar med målet att introducera PolarCap® System

27 SEP

PolarCool Board members and Management subscribe for all their unit rights in the company's ongoing rights issue

27 SEP

Styrelsemedlemmar och ledning i PolarCool tecknar samtliga sina uniträtter i bolagets pågående företrädesemission

26 SEP

HC Davos extends their PolarCap® System agreement

26 SEP

HC Davos förlänger avtal för användning av PolarCap® System

19 SEP

PolarCool is growing in German elite ice hockey – Eisbären Berlin signs an agreement

19 SEP

PolarCool växer inom tysk toppishockey – Eisbären Berlin tecknar avtal

18 SEP

Idag inleds teckningstiden i PolarCools företrädesemission

14 SEP

PolarCool offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

13 SEP

PolarCool signs an agreement with Portugal’s National Rugby Team

13 SEP

PolarCool tecknar avtal med Portugals rugbylandslag

12 SEP

Analyst Groups Analyst Article on PolarCool 'First Mover Advantage on a Global Market With Vast Potential'

12 SEP

Analyst Groups analysartikel av PolarCool: ’First mover advantage på en global marknad med stor potential’

8 SEP

Kommuniké från extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

29 AUG

PolarCool establish an agreement with Georgia’s National Rugby Team

29 AUG

PolarCool tecknar avtal med Georgiens rugbylandslag

25 AUG

Delårsrapport för perioden 2023.04.01 – 2023.06.30

10 AUG

Styrelsen i PolarCool har fattat ett villkorat beslut om en företrädesemission av units om totalt cirka 11,3 MSEK (5 MSEK i aktier garanterad till 60% + medföljande teckningsoptioner om 6,3 MSEK)

27 JUL

‘Shorter Recovery Time in Concussed Elite Ice Hockey Players by Early Head-and-Neck Cooling’ study ranks in the Top 3 of most downloaded articles in the Journal of Neurotrauma in 2022

27 JUL

Studien ‘Shorter Recovery Time in Concussed Elite Ice Hockey Players by Early Head-and-Neck Cooling’ rankas bland de tre mest nedladdade artiklarna i Journal of Neurotrauma 2022

19 JUL

PolarCool establish a Rugby World Cup agreement with Australia Rugby

19 JUL

PolarCool tecknar avtal Rugby World Cup-avtal med Australien

13 JUL

PolarCool expands its reach in professional rugby with Bristol Bears agreement

13 JUL

PolarCool utökar närvaron inom professionell brittisk rugby genom avtal med Bristol Bears

4 JUL

PolarCool strengthens presence in Danish ice hockey

4 JUL

PolarCool tar hem ytterligare avtal i Danmark

26 JUN

PolarCool is growing its precence in Swiss ice hockey – HC Lugano signs an agreement

26 JUN

PolarCool växer inom schweizisk ishockey – HC Lugano tecknar avtal

20 JUN

PolarCool make progress in the MDR process - final audit completed

20 JUN

Framsteg för PolarCool i MDR-process – avslutande revision genomförd

14 JUN

PolarCool publishes digital investor meeting video

14 JUN

PolarCool publicerar video från den digitala investerarträffen

1 JUN

PolarCool to hold a digital investor meeting and Q&A session

1 JUN

PolarCool bjuder in till digital investerarträff och frågestund

26 MAY

Delårsrapport för perioden 2023.01.01 – 2023.03.31

17 MAY

PolarCool AB (publ) Kommuniké från årstämma

15 MAY

PolarCool genomför återbetalning av konvertibellån samt räntebetalning för konvertibellån

11 MAY

PolarCool strengthens its presence in the UK with the addition of Paul Boanas

11 MAY

PolarCool stärker närvaron i Storbritannien med senior säljagent

9 MAY

PolarCool completes stage 1 of the MDR process - begins the final phase

9 MAY

PolarCool färdigställer stage 1 i MDR-process – inleder slutfasen

13 APR

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ)

5 APR

PolarCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2022

24 MAR

PolarCool AB (publ) meddelar utfall i den riktade nyemissionen

23 MAR

PolarCool AB (publ) meddelar nytt datum för årsstämman

22 MAR

Sista dag för handel med BTA i PolarCool

21 MAR

PolarCool AB (publ) beslutar om riktad nyemission upp till 1,5 MSEK

13 MAR

Kommuniké från extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

7 MAR

Lyckad emission i PolarCool - tillförs 7,4 MSEK

28 FEB

Swiss ice hockey club SC Bern sign a 2-year PolarCap® agreement

28 FEB

Schweiziska hockeyklubben SC Bern tecknar ett 2-årigt avtal för PolarCap®

24 FEB

PolarCool’s Board and Management increase their subscription in the company's ongoing rights issue to a total of 455 TSEK

24 FEB

Styrelsen och ledning i PolarCool ökar sitt tecknande i bolagets pågående företrädesemission till sammanlagt 455 TSEK

24 FEB

Komplettering Bokslutskommuniké 2022

24 FEB

Bokslutskommuniké 2022

21 FEB

PolarCool continues growing in HockeyAllsvenskan - MoDo Hockey sign an agreement for PolarCap®

21 FEB

PolarCool växer i HockeyAllsvenskan – ligaettan MoDo Hockey tecknar avtal

17 FEB

Idag inleds teckningstiden i PolarCools företrädesemission

15 FEB

PolarCool offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

14 FEB

PolarCool summarizes its presence at the UEFA Medical Symposium

14 FEB

PolarCool sammanfattar sitt deltagande vid UEFA Medical Symposium

13 FEB

Kallelse till extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

9 FEB

PolarCool secure another agreement with Top 14 giant Lyon Olympique Universitaire

9 FEB

PolarCool tar hem ytterligare rugbyavtal med fransk Top 14-gigant

8 FEB

Styrelsen i PolarCool har beslutat om en företrädesemission om cirka 7,4 MSEK – säkerställd till cirka 90 procent

1 FEB

PolarCool attend the UEFA Medical Symposium in Frankfurt as an Official Gold Partner

1 FEB

PolarCool deltar i UEFA Medical Symposium i Frankfurt som officiell guldpartner

20 JAN

PolarCool secures first agreement in Denmark

20 JAN

PolarCool tar hem det första hockeyavtalet i Danmark

11 JAN

PolarCool secures first agreement in Norway with Vålerenga Hockey

11 JAN

PolarCool tar hem första avtalet i Norge – Vålerenga Hockey

2 JAN

PolarCool AB (publ) publishes the number of rental systems on the market by end of 2022 and view for 2023

2 JAN

PolarCool AB (publ) offentliggör antalet uthyrda system 2022 samt utsikter för 2023

2 JAN

PolarCool expands its presence in German ice hockey

2 JAN

PolarCool utökar sin närvaro i tysk hockey