top of page

INVESTOR RELATIONS

Press Releases

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

NOV 27

Delårsrapport för perioden 2020.07.01 – 2020.09.30

NOV 17

Komplettering: PolarCool AB (publ) ingår avtal med IF Björklöven

NOV 17

PolarCool AB (publ) ingår avtal med IF Björklöven

NOV 3

Market Notice 269/20 – Last day of trading in PolarCool AB’s BTA

NOV 3

Sista dag för handel med BTA i PolarCool AB

OCT 28

SHL highlights the positive effects of the collaboration with PolarCool AB

OCT 28

SHL uppmärksammar positiva effekter av samarbetet med PolarCool AB

OCT 13

PolarCool AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad

OCT 6

PolarCool AB (publ) ingår avtal med Hammarby Fotboll

SEP 24

Idag inleds teckningstiden i PolarCool AB:s företrädesemission

SEP 23

PolarCool AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

SEP 17

Uppdatering gällande riktad emission samt företrädesemission

SEP 11

Market Notice 220/20 – Information regarding the rights issue from PolarCool AB

SEP 11

PolarCool AB (publ) avser genomföra en företrädesemission om cirka 10,7 MSEK, säkerställd till cirka 87 procent

SEP 11

PolarCool AB (publ): Uppdatering av avtal mellan PolarCool AB (publ) och BrainCool AB (publ)

SEP 04

PolarCool AB (publ) Nya mycket starka signifikanta resultat för PolarCap® System

SEP 04

PolarCool AB (publ) utser Erik Andersson till ny VD

AUG 28

Delårsrapport för perioden 2020.04.01 – 2020.06.30

JUL 8

PolarCool AB:s(publ) nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

JUN 30

Kommuniké från årstämma

JUN 09

PolarCool AB:s(publ) årsredovisning 2019

JUN 09

PolarCool AB:s(publ) Säkerställer finansiering

JUN 02

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ)

MAJ 29

Rättelse av förändring av eget kapital i delårsrapporten

MAJ 29

Delårsrapport för perioden 2020.01.01 – 2020.03.31

MAJ 22

PolarCool AB:s(publ) nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

APR 20

Nya positiva kliniska data med PolarCap® System

APR 14

PolarCool AB:s(publ) erhåller positiv uppmärksamhet i lokaltidning

APR 03

PolarCool AB:s(publ) senarelägger årsstämman

FEB 28

Bokslutskommuniké 2019

FEB 17

Kommuniké från extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

FEB 06

PolarCool AB:s(publ) nyemission registrerad hos Bolagsverket

JAN 31

Kallelse till extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

JAN 31

Kompletterande information inför den extra bolagsstämman den 14 februari 2020

JAN 30

PolarCool senarelägger bokslutskommuniké 2019 till 28 februari.

JAN 24

Styrelsen i PolarCool (publ) har beslutat att gå vidare med de två riktade emissionerna om totalt 4,8 mkr som meddelades den 15 januari.

JAN 24

PolarCool har erhållit order om ett (1) PolarCap® System från Huddinge Hockey.

JAN 16

PolarCool AB (publ) erhåller Eurostars EU bidrag om 1 MEUR tillsammans med Lunds Universitet och samarbetspartnern ABCDx.

JAN 15

Styrelsen i PolarCool (publ) föreslår riktad emission om totalt 4,8 mkr och kallar till extra stämma.

JAN 15

Iman Ziai, i PolarCool AB (publ) styrelse, valde att frånträda sitt uppdrag i styrelsen den 13 januari

bottom of page