top of page

INVESTOR RELATIONS

29 MAY

PolarCool offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av units

28 MAY

Delårsrapport för perioden 2024.01.01 – 2024.03.31

27 MAY

PolarCools styrelse beslutar om en garanterad företrädesemission av units om cirka 16,54 MSEK

24 MAY

Kommuniké från årsstämma i PolarCool AB (publ.)

14 MAY

PolarCool tidigarelägger delårsrapporten för januari – mars 2024

10 MAY

PolarCool offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

3 MAY

PolarCool AB (publ.) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2023

2 MAY

PolarCap® to be provided by Belgian professional soccer team Club Brugge KV

2 MAY

Belgiska toppklubben Club Brugge KV adderar hjärnskakningsbehandling med PolarCap®

25 APR

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ.)

24 APR

The BBC spotlight PolarCool and the United Rugby Championship partnership

24 APR

TV-kanalen BBC sätter fokus på PolarCool och samarbetet med United Rugby Championship

19 APR

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 i PolarCool har fastställts till 0,14 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 22 april 2024

16 APR

PolarCool avser att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 16,4 MSEK med syfte att möjliggör

9 APR

PolarCool secures first agreement in motorsports with Fédération Internationale de Motocyclism (FIM)

9 APR

PolarCool tecknar första avtalet inom motorsport med Fédération Internationale de Motocyclism (FIM)

13 MAR

PolarCool extends PolarCap® agreement with Ystad IF

13 MAR

PolarCool förlänger avtal med Ystad IF för PolarCap® System

23 FEB

Bokslutskommuniké 2023

21 FEB

PolarCool sign agreement with Cardiff Rugby - adding to the United Rugby Championship introduction of PolarCap®

21 FEB

PolarCool tecknar avtal med Cardiff Rugby som ansluter till introduktionen av PolarCap® i United Rugby Championship

16 FEB

PolarCool signs the first ice hockey agreement in Austria with EC Klagenfurter AC

16 FEB

PolarCool tecknar första ishockeyavtalet i Österrike med EC Klagenfurter AC

15 FEB

PolarCool invited to present PolarCap® at the Fédération Internationale de Motocyclism (FIM) Medical Congress in Lyon

15 FEB

PolarCool inbjudna att presentera PolarCap® vid Fédération Internationale de Motocyclism (FIM) Congress i Lyon

13 FEB

PolarCool finalist for Sports Technology Awards

13 FEB

PolarCool finalist på Sports Technology Awards

7 FEB

PolarCool signs a strategic agreement with Neurovision Sport and Performance clinic

7 FEB

PolarCool tecknar strategiskt avtal med kliniken Neurovision Sport and Performance

30 JAN

PolarCool grows in Swiss ice hockey - HC Thurgau signs agreeement

30 JAN

PolarCool växer i schweizisk hockey – HC Thurgau tecknar avtal

26 JAN

PolarCool signs first Pro D2 agreement with Provence Rugby

26 JAN

PolarCool tecknar första rugbyavtalet i den franska andra divisionen

16 JAN

PolarCool extends PolarCap® agreement with IF Björklöven

16 JAN

PolarCool förlänger avtal med IF Björklöven för PolarCap® System

12 JAN

PolarCool signs first Rugby League deal with Leeds Rhinos

12 JAN

PolarCool tecknar sitt första Rugby League-avtal med Leeds Rhinos

9 JAN

PolarCool expands footprint in German Ice Hockey, securing a partnership with Schwenninger Wild Wings

9 JAN

PolarCool fortsätter växa inom tysk ishockey

Press Releases

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

bottom of page