top of page

INVESTOR RELATIONS

26 MAY

Delårsrapport för perioden 2023.01.01 – 2023.03.31

17 MAY

PolarCool AB (publ) Kommuniké från årstämma

15 MAY

PolarCool genomför återbetalning av konvertibellån samt räntebetalning för konvertibellån

11 MAY

PolarCool strengthens its presence in the UK with the addition of Paul Boanas

11 MAY

PolarCool stärker närvaron i Storbritannien med senior säljagent

9 MAY

PolarCool completes stage 1 of the MDR process - begins the final phase

9 MAY

PolarCool färdigställer stage 1 i MDR-process – inleder slutfasen

13 APR

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ)

5 APR

PolarCool AB (publ) offentliggör årsredovisningen för verksamhetsåret 2022

24 MAR

PolarCool AB (publ) meddelar utfall i den riktade nyemissionen

23 MAR

PolarCool AB (publ) meddelar nytt datum för årsstämman

22 MAR

Sista dag för handel med BTA i PolarCool

21 MAR

PolarCool AB (publ) beslutar om riktad nyemission upp till 1,5 MSEK