PRESS

RELEASES

13 MAY, 2022

PolarCool tillförs 0,6 MSEK i riktad emission

05 MAY, 2022

PolarCool AB:s(publ) Kommuniké från årsstämma

04 MAY, 2022

Rättelse PolarCool tillförs 5,2 MSEK i emissionslikvid

04 MAY, 2022

PolarCool tillförs 5,2 MSEK i emissionslikvid

03 MAY, 2022

Presentation av styrelsekandidat till PolarCools styrelse

02 MAY, 2022

Top European handball team Aalborg Handball start using PolarCap®

02 MAY, 2022

Europeiska storklubben Aalborg Håndbold börjar använda PolarCap®

19 APR, 2022

Idag inleds teckningstiden i PolarCools företrädesemission

13 APR, 2022

PolarCool AB:s(publ) årsredovisning 2021

11 APR, 2022

PolarCool offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

07 APR, 2022

Styrelsen i PolarCool har beslutat om en företrädesemission om cirka 5,2 MSEK - säkerställd till cirka 80 procent

06 APR, 2022

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ)

29 MAR, 2022

PolarCool makes a strategic appointment for international expansion

29 MAR, 2022

PolarCool gör strategisk rekrytering inför internationell expansion

22 MAR 2022

A new strategic breakthrough for PolarCool in France - first handball club Cavigal Nice agree to use the PolarCap® System

22 MAR, 2022

Nytt strategiskt genombrott för PolarCool i Frankrike - första handbollsklubben Cavigal Nice på kundlistan

16 MAR, 2022

Genombrott for PolarCool AB inom fransk fotboll - AS Monaco börjar använda PolarCap® System

16 MAR, 2022

AS Monaco agree to trial the PolarCap® System

15 MAR, 2022

PolarCool and Love of the Game to work together and focus on concussion injuries in sport

15 MAR, 2022

PolarCool och Love of the Game startar samarbete med fokus på hjärnskakningar inom sport

25 FEB, 2022

Bokslutskommuniké 2021

19 JAN, 2022

PolarCool expands the market by investing in new cost-effective and patentable products together with CoolPrevent

19 JAN, 2022

PolarCool vidgar marknaden med satsning på nya kostnadseffektiva och patenterbara produkter tillsammans med CoolPrevent

17 JAN, 2022

The Swedish National Handball team extend their PolarCap® System agreement

17 JAN, 2022

Handbollslandslaget förlänger avtalet gällande PolarCap® System

06 JAN, 2022

Gustaf Frithz takes over as the new Chairman of the board for PolarCool AB (publ)

06 JAN, 2022

Gustaf Frithz har tagit över som ny styrelseordförande i PolarCool AB (publ)

04 JAN, 2022

Leading French newspaper feature the PolarCap® System and PolarCool’s growing presence in the French market

04 JAN, 2022

PolarCap® System inbrytning på den franska rugbymarknaden uppmärksammad i stor fransk dagstidning

Press Releases 2022

DEC 14

Tyringe Hockey enter into a commercial agreement for PolarCap® System

DEC 14

HockeyTvåan laget Tyringe Hockey tecknar kommersiellt avtal gällande PolarCap® System

DEC 06

Stade Français become the first professional Rugby club to sign a commercial agreement with PolarCool AB.

DEC 06

Stade Français första professionella rugbyklubben att teckna ett kommersiellt avtal för PolarCap® System

NOV 30

Förlängt samarbetsavtal mellan PolarCool AB (publ) och BrainCool AB (publ)

NOV 26

Delårsrapport för perioden 2021.07.01 – 2021.09.30

NOV 24

PolarCool AB (publ) genomför riktad nyemission om 5,0 MSEK

NOV 17

PolarCool AB (publ) make another breakthrough, English Premier League club start using PolarCap®

NOV 06

Ytterligare genombrott för PolarCool AB (publ), engelsk Premier League-klubb börjar använda PolarCap®

OCT 21

Another Top 14 French rugby club starts using the PolarCap® System

OCT 21

Ytterligare en fransk Topp14 rugbyklubb börjar använda PolarCap® System

OCT 18

Swiss club HC Davos signs commercial agreement for PolarCap® System after evaluation

OCT 18

Schweiziska klubben HC Davos tecknar kommersiellt avtal för PolarCap® System efter utvärdering

SEP 28

A break-through for PolarCap® System within French rugby

SEP 28

PolarCool gör en inbrytning med PolarCap® på den franska rugbymarknaden

SEP 28

PolarCool tecknar avtal med tre klubbar i HockeyAllsvenskan

SEP 7

PolarCools kylmetod mot hjärnskador bekräftas med förnyat avtal med Svenska Hockeyligan

AUG 27

Delårsrapport för perioden 2021.04.01 – 2021.06.30

JUL 05

PolarCool AB (publ) meddelar utfallet av teckning i incitamentsprogram 2021/2024:1 och incitamentsprogram 2021/2024:2

JUN 30

PolarCool AB (publ) sluter avtal med handbollslandslaget

JUN 28

The results from a 5-year cooling study in Swedish Hockey demonstrate significant positive effects when the PolarCap® System is used.

JUN 28

Resultatet från en 5 årig kylstudie inom svensk hockey visar signifikanta positiva effekter vid användandet av PolarCap® System

JUN 28

PolarCap® System uppmärksammas i riksmedia i Tjeckien

MAY 30

Herrlandslaget i fotboll börjar tillhandahålla PolarCap® System

MAY 28

Delårsrapport för perioden 2021.01.01 – 2021.03.31

MAY 11

Information om pressmeddelande distribuerat i USA angående att PolarCool AB (publ) lämnar in 510(k) ansökan för bolagets produkt PolarCap® System

MAY 08

PolarCool AB (publ) lämnar in 510(k) ansökan för bolagets produkt PolarCap® System

MAY 06

Förlängt avtal med tyska referensklubben Adler Mannheim

MAY 05

PolarCool AB:s(publ) Kommuniké från årsstämma

APR 27

PolarCool AB (publ) erhåller order från Ystad IF

APR 16

Publication with PolarCap® System in a scientific journal ("Concussion")

APR 16

Publikation med PolarCap® System i vetenskaplig tidskrift ("Concussion")

APR 14

PolarCool AB:s(publ) årsredovisning 2020

APR 14

Presentation av styrelsekandidat till PolarCools styrelse

APR 06

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ)

MAR 25

Disciplinnämnden vid Spotlight Stock Markets har beslutat om vite för PolarCool pga. brister i efterlevnaden av reglerna kring informationsgivning

MAR 25

PolarCool AB (publ) sluter avtal om produktion av PolarCap® System med OIM Sweden för Europa och USA marknaden

FEB 26

Bokslutskommuniké 2020

FEB 24

PolarCool AB (publ) utser Jari Kinnunen till International Sales Manager

JAN 24

PolarCool AB (publ) justerar datum för Q4-rapport

Press releases 2021

NOV 27

Delårsrapport för perioden 2020.07.01 – 2020.09.30

NOV 17

Komplettering: PolarCool AB (publ) ingår avtal med IF Björklöven

NOV 17

PolarCool AB (publ) ingår avtal med IF Björklöven

NOV 3

Market Notice 269/20 – Last day of trading in PolarCool AB’s BTA

NOV 3

Sista dag för handel med BTA i PolarCool AB

OCT 28

SHL highlights the positive effects of the collaboration with PolarCool AB

OCT 28

SHL uppmärksammar positiva effekter av samarbetet med PolarCool AB

OCT 13

PolarCool AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad

OCT 6

PolarCool AB (publ) ingår avtal med Hammarby Fotboll

SEP 24

Idag inleds teckningstiden i PolarCool AB:s företrädesemission

SEP 23

PolarCool AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

SEP 17

Uppdatering gällande riktad emission samt företrädesemission

SEP 11

Market Notice 220/20 – Information regarding the rights issue from PolarCool AB

SEP 11

PolarCool AB (publ) avser genomföra en företrädesemission om cirka 10,7 MSEK, säkerställd till cirka 87 procent

SEP 11

PolarCool AB (publ): Uppdatering av avtal mellan PolarCool AB (publ) och BrainCool AB (publ)

SEP 04

PolarCool AB (publ) Nya mycket starka signifikanta resultat för PolarCap® System

SEP 04

PolarCool AB (publ) utser Erik Andersson till ny VD

AUG 28

Delårsrapport för perioden 2020.04.01 – 2020.06.30

JUL 8

PolarCool AB:s(publ) nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

JUN 30

Kommuniké från årstämma

JUN 09

PolarCool AB:s(publ) årsredovisning 2019

JUN 09

PolarCool AB:s(publ) Säkerställer finansiering

JUN 02

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ)

MAJ 29

Rättelse av förändring av eget kapital i delårsrapporten

MAJ 29

Delårsrapport för perioden 2020.01.01 – 2020.03.31

MAJ 22

PolarCool AB:s(publ) nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

APR 20

Nya positiva kliniska data med PolarCap® System

APR 14

PolarCool AB:s(publ) erhåller positiv uppmärksamhet i lokaltidning

APR 03

PolarCool AB:s(publ) senarelägger årsstämman

FEB 28

Bokslutskommuniké 2019

FEB 17

Kommuniké från extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

FEB 06

PolarCool AB:s(publ) nyemission registrerad hos Bolagsverket

JAN 31

Kallelse till extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

JAN 31

Kompletterande information inför den extra bolagsstämman den 14 februari 2020

JAN 30

PolarCool senarelägger bokslutskommuniké 2019 till 28 februari.

JAN 24

Styrelsen i PolarCool (publ) har beslutat att gå vidare med de två riktade emissionerna om totalt 4,8 mkr som meddelades den 15 januari.

JAN 24

PolarCool har erhållit order om ett (1) PolarCap® System från Huddinge Hockey.

JAN 16

PolarCool AB (publ) erhåller Eurostars EU bidrag om 1 MEUR tillsammans med Lunds Universitet och samarbetspartnern ABCDx.

JAN 15

Styrelsen i PolarCool (publ) föreslår riktad emission om totalt 4,8 mkr och kallar till extra stämma.

JAN 15

Iman Ziai, i PolarCool AB (publ) styrelse, valde att frånträda sitt uppdrag i styrelsen den 13 januari

Press releases 2020

DEC 05

PolarCool AB:s (publ) Erik Andersson i intervju med P4 Extra

DEC 02

PolarCool AB (publ) har tecknat avtal om ett (1) PolarCap® System med Tyringe Hockey i HockeyEttan

NOV 21

PolarCool AB (publ) tecknar avtal med Västerås IK i HockeyAllsvenskan

NOV 19

PolarCool AB (publ) etablerar PolarCap® System i tyska hockeyligan genom avtal med Adler Mannheim

NOV 18

PolarCool AB (publ) tecknar avtal med Zürich SC Lions i schweiziska ligan

OKT 23

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har sagt upp VD Matz Johansson med omedelbar verkan och tillsatt Christian Strand som tillförordnad VD

OKT 23

Delårsrapport för perioden 2019.07.01 – 2019.09.30

OKT 14

Iman Ziai, CFO på PolarCool AB (publ), har meddelat att han har sagt upp sig

OKT 22

PolarCool AB (publ) tidigarelägger delårsrapport

OKT 9

PolarCool AB (publ) har tillsammans med samarbetspartnern ABCDx samt Lunds Universitet inlämnat en ansökan om Eurostars-bidrag som kan ge konsortiet 1 MEUR

OKT 9

PolarCool AB (publ) och IK Oskarshamn – reportage i MedTech Magazine

OKT 5

PolarCools VD Matz Johansson intervjuas av MedTech Magazine

OKT 3

PolarCools Erik Andersson i samarbete med SICO, UEFA startar ny kampanj för att öka kännedom om hjärnskakningar

OKT 3

PolarCool AB (publ) presenterar rapport från studie – Medicinsk kylning av amerikansk fotbollsspelare

SEP 30

PolarCool AB (publ) har beslutat att påbörja utveckling av mobila applikation (APP)

SEP 24

PolarCools Erik Andersson intervjuas av HockeySverige.se

SEP 11

PolarCool AB (publ) tecknar samarbetsavtal med ABCDx för diagnostikverktyget TBICheck™ på den nordiska marknaden

SEP 06

PolarCool AB (publ) presenterar förbättrade resultat från pilotstudien med SHL och HockeyAllsvenskan

SEP 05

Matz Johansson ny VD för PolarCool AB (publ)

SEP 02

PolarCool AB (publ) erhåller order från ThorenGruppen AB och inleder ett 3-årigt samarbete

AUG 16

PolarCool AB (publ): tillkommande data från pilotstudien med SHL och HockeyAllsvenskan visar på ytterligare förbättrade resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System

AUG 6

PolarCool AB (publ) påbörjar installation av PolarCap® System bland SHL-lagen

JUL 24

Delårsrapport för perioden 2019.04.01 – 2019.06.30

JUL 23

PolarCool AB (publ) tidigarelägger delårsrapport

JUL 05

Styrelseordförande och VD i PolarCool AB (publ) förlänger ”lock-up” avtal till och med 31 december 2020

JUN 27

PolarCool AB (publ) uppdaterar om utvecklingen kring samarbetet med Nisus Medical Ltd i Storbritannien och Irland

JUN 24

PolarCool AB (publ) förstärker organisationen

JUN 17

Dr Mohammad Fazel går med i PolarCools Advisory Network

MAJ 20

PolarCool AB (publ) påbörjar etablering i Storbritannien och Irland i samarbete med Nisus Medical

APR 26

Market Notice 98/19 – Information regarding the reverse split and changed ISIN code for PolarCool AB

APR 26

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i PolarCool AB (publ)

APR 26

Delårsrapport för perioden 2019.01.01 – 2019.03.31

APR 23

PolarCool AB (publ) sluter avtal med Svenska Hockeyligan AB (”SHL”)

APR 10

PolarCool AB (publ) och Modo i samarbete

APR 08

PolarCool AB (publ) presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System

MAR 28

Friskvårdspoolen och PolarCool AB (publ) inleder samarbete för utvärdering av kylning med PolarCap® System

MAR 26

PolarCool AB (publ) erhåller order från Skellefteå AIK

MAR 20

Kommuniké från årsstämma 2019 i PolarCool AB (publ)

MAR 20

Kommuniké från årsstämma 2019 i PolarCool AB (publ)

MAR 19

Fördelning av anskaffningskostnad för BrainCool-aktier med anledning av utdelning av aktier i PolarCool AB (publ)

Press releases 2019

DEC 19

PolarCool AB (publ) offentliggör uppdaterade datum för bokslutskommuniké och årsstämma

NOV 28

PolarCool AB (publ) inleder samarbete med boxningsklubben BK Dalen

NOV 28

PolarCool uppmärksammas i media

NOV 27

PolarCool handlas på Spotlight Stock Market

NOV 23

Marknadsmeddelande 289/18 – PolarCool AB noteras på Spotlight Stock Market den 27 november 2018

NOV 06

PolarCool tillförs 14 mkr i företrädesemission inför notering på Spotlight Stock Market

NOV 01

PolarCool påminner om sista teckningsdag i förestående nyemission

OCT 26

PolarCool AB (publ) engagerar Erik Andersson från Malmö Redhawks i en operativ roll

OCT 23

PolarCool AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med 2 november 2018

OCT 22

PolarCools produkt PolarCap® System lyfts fram i Expressen artikel

OCT 19

PolarCool etablerar samarbete med FysioCenter Avenyn i Göteborg

OCT 17

VD- brev oktober 2018

OCT 09

PolarCool AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission i samband med listning på Spotlight Stock Market

Press releases 2018