Play safer with PolarCap®

Get in touch

VD Erik Andersson har ordet

"PolarCool går nu in i nästa fas med vår nyligen marknadsgodkända produkt, PolarCap® System, CE märkt för både sjukvård och hemsjukvård. Med klinisk evidens i ryggen med stark statistisk signifikans, är vi nu redo för nästa fas som bland annat innebär en bredare lansering av PolarCap® System inom idrottssegmentet inom EU/ESS, med ishockey som en stark referens, samt implementering av en ny stark affärsmodell, där vi avser att hyra ut produkten i tvåårsperioder. "

Läs mer här!