Play safer with PolarCap®

Get in touch

VD- brev oktober 2018

"Bästa aktieägare i PolarCool,

Nu börjar en spännande resa med ett nytt självständigt bolag noterat på Spotlight Stock Market. Styrelsen i PolarCool och jag tror mycket på bolaget och bedömer att produkten PolarCap® System har en enorm potential på marknaden internationellt för att motverka och lindra skador från hjärnskakningar genom nedkylning.

Det handlar framför allt om att minska såväl fysiskt som psykiskt lidande både på kort och lång sikt för de personer och individer med närstående som drabbas. Härutöver är de ekonomiska hälsovinsterna betydande. Hjärnskakningar inom hockey och annan kontaktsport är ett problem som vuxit dramatiskt. NHL spelaren Elias Pettersson drabbades nyligen av en hjärnskakning och blir borta i 7-10 dagar. PolarCool tillhandahåller en lösning på ett utbrett och allvarligt problem! ..."

Läs hela brevet här