Play safer with PolarCap

Get in touch

Press Releases

PolarCool tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari - juni 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 juli 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 26 juli 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools styrelseordförande, Mats Forsman, förlänger det lock-up avtal om 12 månader som ingicks i september 2019. Lock-up avtalet innebär att Mats Forsman förbinder sig att inte utan skriftligt medgivande från PolarCool avyttra eller pantsätta mer än 10 procent av sitt sammanlagda innehav av aktier eller aktierelaterade värdepapper i PolarCool AB (publ). Avtalet sträcker sig till 31 december 2020.

Även bolagets VD, Iman Ziai, förlänger tidigare ingånget avtal som därmed sträcker sig till 31 december 2020.

Mats Forsmans innehav (inklusive innehav via bolag) uppgår till 8 697 stycken aktier, motsvarande 0,3 % av PolarCools aktier och röster.

Iman Ziais innehav (inklusive innehav via kapitalförsäkring) uppgår till 32 789 stycken aktier, motsvarande 1,22 % av PolarCools aktier och röster.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende marknadsetablering i Storbritannien och Irland.

Nisus Medical Ltd specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irland.

Nisus Medical Ltd, representerande PolarCool AB (publ) som introducerar PolarCap® System i Storbritannien och Irland, fortsätter att göra betydande framsteg mot att inleda produktutvärdering inom Rugby Football Union, landslag och regionala klubbar. Sedan samarbetet inleddes har Nisus Medical ökat medvetenheten om PolarCap® System, om hjärnskakningsrehabilitering samt nätverkat med många av de viktigaste aktörerna på marknaden- från idrottsforskare, ledande sjukgymnaster och medicinska konsulter inom hjärntrauma, till chefer, medicinska direktörer och lagtränare och coacher. Nisus Medical och PolarCool är övertygade om att nästa fas i introduktionen på marknaden kommer att bli fullskaliga utvärderingar under 2019 med det primära målet att replikera de positiva resultaten och erfarenheterna från den banbrytande pilotstudien med Svenska Hockeyligan (SHL).

För att bana väg för ytterligare etablering med PolarCap® System- efter framgångsrika utvärderingar inom Rugby Football Union- har Nisus Medical nätverkat med och inlett dialog med intressenter i Premier League och Championship Football, FA, UEFA, Formula 1, Rugby League samt inom basket och ridsport.

Följ Nisus Medicals väg framåt med PolarCap® via LinkedIn och Twitter (www.twitter.com/nisusmedical) samt via hemsidan (www.nisusmedical.com).


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om Nisus                                                                                                                             

Nisus Medical Ltd. (Storbritannien och Irland) specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irish Medical NHS och Private Healthcare. Våra kompetensområden är innovativa medicintekniska produkter inom onkologi, termoterapi och diagnostik.

Nisus Medical grundades 2010 av regissörerna Scott McGovern & Benjamin Allen och vårt team har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård, som tidigare arbetat i globala företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, ICU Medical och Pfizer.

PolarCool AB (publ) has started a collaboration with Nisus Medical Ltd regarding market establishment in the UK and Ireland.

Nisus Medical Ltd, operating in the UK and Ireland, specializes in helping international manufacturers introduce innovative medical devices in the UK and Ireland.

Nisus Medical Ltd representing PolarCool AB (publ) introducing PolarCap® System into the UK and Ireland continue to make significant progress toward product evaluation with Rugby Football Union, National and Regional teams. Since commencing activities, Nisus Medical have raised awareness of the PolarCap® System, concussion rehabilitation, and connected with many of the key players in the market - from team Sports Scientists, lead physiotherapists, brain and head injury medical consultants to Chief Executives, Medical Directorate and Lead coaches. Nisus Medical and PolarCool are confident that the next phase of introduction to UK and Ireland will be full evaluations on first team players in 2019 with the core aim of replicating the beneficial results as seen in the Swedish Hockey League groundbreaking study. 

To pave the way for future PolarCap® uptake following successful evaluations in RFU, Nisus Medical also have connected with lead stakeholders in Premiership and Championship Football, The FA, UEFA, Horse Racing leads, Formula 1 Motorsport, Rugby League and UK basketball. 

Follow Nisus Medical’s progress with PolarCap® System through LinkedIn and Twitter (www.twitter.com/nisusmedical) as well as on their website (www.nisusmedical.com).


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

About Nisus                                                                                                                          

Nisus Medical Ltd. (UK and Ireland) specialize in assisting international manufacturers introduce innovative medical devices into the United Kingdom and Irish Medical NHS and Private Healthcare markets. Our areas of expertise are innovative medical devices within oncology, thermotherapy & diagnostics. 

Nisus Medical was founded in 2010 by Directors, Scott McGovern & Benjamin Allen and our team has over 20 years’ experience in Healthcare sales and marketing having previously worked in global companies such as Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, ICU Medical and Pfizer.     

PolarCool har förstärkt organisationen med en Quality Assurance Manager samt en Account Manager.

Som Quality Assurance Manager (QA) tillträder Johan Ralf med 15 års erfarenhet inom medicinteknisk utrustning och läkemedelstillverkning, senast från Baxter. Johan har hög kompetens inom kvalitetsledningsarbete utifrån aspekterna Quality Assurance, Quality Control (QC), Corrective and Preventive Action (CAPA) och Good Documentation Practice (GDP). PolarCools måsättning är att etablera ett eget Quality Management System (QMS), erhålla ISO certifiering, samt erhålla EC certifikat för att framgent ha möjligheten att bredda produktportföljen i eget regi.

Eric Rennermalm tillträder den nordiska direktförsäljningsstyrkan i rollen som Account Manager Syd, med ansvar för södra Sverige och Danmark. Eric har god erfarenhet från försäljning till konsument samt en passion för behandlingsområdet som PolarCool är verksam inom. Eric blir del av säljstyrkan i Norden som genom direktförsäljning ska etablera en bred bas med installerade PolarCap® System.

Sedan tidigare är Erik Andersson, före detta professionell ishockeyspelare med erfarenhet från bland andra Skellefteå AIK och Malmö Redhawks, verksam som affärsområdesansvarig för ishockey med parallellt ansvar som Account Manager Nord.

Inom närmaste halvåret ämnar PolarCool förstärka säljorganisationen med dels en affärsomårdesansvarig för kampsport och dels en Account Manager med ansvar för mellersta Sverige och Stockholm.

PolarCools VD, Iman Ziai, kommenterar;

-Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen ska initieras under andra halvåret 2019. Vi förbereder nu organisationen för att uppnå dels detta mål och dels vår övergripande säljplan för de närmaste 3 åren. För att uppnå vår vision- att PolarCap® System ska tillämpas som standardbehandling vid hjärntrauma inom idrott och fritidsaktiviteter- etablerar vi en sälj- och marknadsorganisationen som kan ta oss till mål, samt en intern stödorganisation som hanterar bland annat regulatoriska aspekter.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) gör ytterligare en värdefull rekrytering när Dr Fazel Mohammad går med i bolagets rådgivande nätverk (Advisory Network). Dr Fazel är en ledande forskare inom hypotermi och hans erfarenheter kommer bidra till att PolarCools kliniska och vetenskapliga verksamhet förstärks. Vid sidan av bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner och professor Niklas Marklund, utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

Dr Fazels erfarenhet från akademin och industrin varierar från forskning inom biomedicinsk teknik till translationell diagnostik samt hypo- och hypertermi behandlingstillämpningar i värme- och temperaturrelaterade processer i levande vävnader och hur de kan tillämpas vid utformningen av terapeutiska anordningar. Dr Fazel tog doktorsexamen i medicinsk biofysik från Western University, Kanada. Hans publikationer inkluderar konferenspapper (40), tidskriftsartiklar (16) och amerikanska patentansökningar (2).

Under och efter doktorandstudierna har han fått flera internationella och kanadensiska utmärkelser från National Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC), John P. Robarts Award för Innovativ Medicinsk Forskning och HAYASHI-utmärkelse för den bästa forskningen inom terapeutisk och temperaturhantering. Hans doktorand- och postdoktorala forskning berörde utvecklingen av en innovativ metod för selektiv hjärnkylning som kan användas till patienter som drabbats av hjärntrauma.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Dr Fazels kunskap inom hypotermi är oerhört värdefullt för PolarCool och hans passion för ämnesområdet hjärnkylning utgör en viktig källa för kunskap och utveckling inom bolaget. Det är med glädje och stolthet vi välkomnar Dr Fazel till PolarCool.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende marknadsetablering i Storbritannien och Irland, vilket blir PolarCools första satsning på en större marknad. Inträdet i Storbritannien inleds med fokus på rugby, avsikten är att i förlängningen bredda närvaron till övriga idrottsgrenar.

Nisus Medical Ltd, verksam inom Storbritannien och Irland, specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irland (via bland andra Medical NHS och Private Healthcare). Nisus Medical grundades 2010 och ägarna har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård ifrån företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare och Pfizer.

Hjärnskakningar inom rugbyn i Storbritannien är ett allvarligt problem och behovet är stort av innovativ utrustning för att mildra dess allvarliga konsekvenser. Därtill förväntas rugbyklubbarna kunna nyttja PolarCap® System i fall av repetitiva slag som tydligt visat sig ha sneurologiska konsekvenser. Rugbyn är tillsammans med fotboll de största idrottsgrenarna i Storbritanninen och Irland med cirka 2,3 miljoner utövare på junior och seniornivå.

Enbart inom landslagen och de högsta tävlingsserierna i Storbrittanien och Irland omsätts cirka 1 miljard pund (GBP).

Tillsammans kommer Nisus Medical och PolarCool arbeta dels gentemot de professionella lagen i Rugby League och Rugby Union, dels skolor och universitet vilka utgör en bred och omfattande marknad, och därtill flertalet andra rugbyorganisationer och klubbar runtom regionen.

Nisus ser stor potential i PolarCap® System och understryker att de bedömer den potentiella lönsamheten vara mycket god. Genom inträdet i Storbritannien och Irland beräknar PolarCool avsevärt öka antalet installerade system och intäkter under perioden 2020-2021, då det finns fler än 80 lag enbart i den mest mogna kundkategorin- landslag och högsta tävlingsserier.

Rugby i Storbritannien och Irland

Antal registrerade seniorspelare i Storbritannien och Irland, enligt Nisus kartläggning, uppgår till cirka 700 000.

I England uppgår antalet aktiva utövare, inklusive barn och ungdomar, till 2 miljoner varav en fjärdedel är damer/tjejer. Officiellt finns i England 1809 st rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.

I skottland uppgår antalet aktiva spelare, inklusive barn och ungdomar, till 39 000. Antalet rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet, uppgår till 251.

I Wales finns cirka 50 000 registrerade spelare och officiellt 250 rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.

I Irland finns 153 000 registrerade spelare och 221 rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) has started a collaboration with Nisus Medical Ltd regarding market establishment in the UK and Ireland, PolarCool"s first investment in a larger market. The entry into the UK begins with a focus on rugby, the intention being to extend the presence to other sports in the long run.

Nisus Medical Ltd, operating in the UK and Ireland, specializes in helping international manufacturers introduce innovative medical devices in the UK and Ireland (Medical NHS and Private Healthcare). Nisus Medical was founded in 2010 and they have over 20 years of experience in sales and marketing in healthcare from companies such as Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, and Pfizer.

Concussions in rugby are a serious problem and the need is great for innovative equipment to mitigate its serious health consequences. In addition, rugby clubs are expected to be able to use the PolarCap® System in cases of repetitive head impact that clearly have been proven to have neurodegenerative consequences. Rugby, together with football, are the largest sports in the UK and Ireland with about 2.3 million practitioners at junior and senior level.

£1billion (GBP) is traded in the national teams and the highest competition series in Great Britain and Ireland which is the 6 Nations championship. 

Together, Nisus Medical and PolarCool will work, in the main, with the national and regional professional teams of Rugby Union and League, along with schools and universities, which constitute an extensive market, as well as most other rugby organizations and clubs throughout the region.

Nisus Medical see great potential of uptake and sales of the PolarCap® System and consider the potential profitability to be high. By entering the UK and Ireland, PolarCool estimates a large increase of installed systems and revenues during the period 2020-2021, considering that the number of teams in just the top tier bracket is estimated to be more than 80.

Rugby in the UK and Ireland

Number of registered senior players in the UK and Ireland, according to Nisus survey, amounts to approximately 700,000.

In England, the number of active practitioners, including children and adolescents, amounts to 2 million, of which one quarter are ladies/girls. Officially there are 1809 rugby clubs in England, not including schools/universities.

In Scotland, the number of active players, including junior level, amounts to 39,000. The number of rugby clubs, not including schools/universities, amounts to 251.

In Wales there are about 50,000 registered players and officially 250 rugby clubs, not including schools/universities.


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB will be trade under its new ISIN-code with effect from May 7, 2019 due to a reverse split. Last day of trading before the reverse split is May 6, 2019.

Referring to the press release from PolarCool AB April 26, 2019, the company will carry out a reverse split in relations 1:16. The share will be traded under new ISIN code with effect from May 7, 2019. The orderbook-ID will not change. 

Information about the reverse split:
Short name (unchanged): POLAR
Terms: 1 new share for 16 old shares, (1:16)
Current ISIN-code: SE0011670025

New ISIN-code: SE0012570422
Last day of trading with current ISIN-code: May 6, 2019
First day of trading with new ISIN-code: May 7 2019
Orderbook-ID (unchanged):
4RX3
Number of shares after the split: 2 689 912
New Par Value: 0,22 SEK

Stockholm April 26, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com Ordinarie bolagsstämman i PolarCool beslutade den 19 mars 2019 om sammanläggning av aktier 1:16, innebärande att sexton (16) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och PolarCools styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdagen den 8 maj 2019.

• Sista dagen för handel i PolarCools aktie innan sammanläggningen är måndagen den 6 maj 2019

• Första dag för handel i PolarCools aktie efter sammanläggning är tisdagen den 7 maj 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 7 maj 2019 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

• Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer PolarCools aktie att byta ISIN-kod. Från och med tisdagen den 7 maj 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012570422.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 43 038 592 till 2 689 912 aktier med ett kvotvärde om 0,22 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 maj 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sexton kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet 

Nyckeltal (tkr) 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.03.31 2018.03.31 2018.12.31
Nettoomsättning 0 0 0
Summa rörelseintäkter 0 0 7
Resultat efter finansiella poster -1 258 -33 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -18 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 5 026 82 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,66 -0,17


Väsentliga händelser under första kvartalet
 

 •  PolarCool påbörjar etablering i Schweiz med fokus på ishockey, där bolaget presenterat PolarCap® System för ett antal lag i den högsta ligan i landet.
 •  Professor emeritus Yelverton Tegner, som forskat kring hjärnskakningar sedan 1970-talet, går in som Scientific Advisor i PolarCool.
 •  Professor Niklas Marklund, ledande forskare inom forskningsfältet traumatiska hjärnskador, går in som Scientific Advisor i PolarCool.
 •  PolarCool startar utvärdering av kylning som behandlingsmetod för postkommotionellt syndrom.
 •  Bolaget erhåller order från Skellefteå AIK avseende 1 PolarCap® System.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

 •  PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System.
 •  Samarbete med Modo Hockey i HockeyAllsvenskan avseende utvärdering av PolarCap® System.
 •  PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan (SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje kvartalet 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB receives an order from the Swedish Hockey League (Svenska Hockeyligan AB, SHL) which entails that all 14 SHL teams lease two PolarCap® System each, a total of 28. The order value is 1 MSEK. The intent is to establish a standardized treatment method to reduce brain damage subsequent of concussions and repetitive head impacts. The medical teams will monitor the two-year evaluation and the results will continue to be systematically documented, with a focus on measuring symptom relief.

During the last two seasons, 12 teams in SHL and HockeyAllsvenskan have participated in a clinical study with PolarCap®, which shows that treated players have returned to play 33% sooner than the control group, a statistically significant effect. PolarCap® treatment is applied immediately following a suspected or diagnosed concussion.

The order from SHL includes lease of 28 PolarCap® Systems for 24 months. Each team will have access to two systems in order to be able to treat players in both home and away teams. In addition to the cooling unit, a starter kit is included with consumables in the form of cooling caps, insulation and coolant. The consumables are expected to generate additional revenues for PolarCool during the contract period.

During the second half of 2018 and in the beginning of 2019, PolarCool worked closely with the teams in SHL to educate players, leaders and others in the organizations about the benefits of PolarCap® System to reduce and alleviate brain damage in the field of ice hockey. A standardized and homogeneous application of the method creates good premises for optimizing the results of the cooling treatment.

Swedish Hockey League’s Sports Director, Johan Hemlin, comments;

- From SHL"s side, we look forward to a continued evaluation of cooling as a treatment method for concussions, as part of our work to improve overall player safety in SHL.

The Secretary General of the Swedish Ice Hockey Players Association (SICO), Erik Zachrisson, comments;

- Since the start of this project, SICO has been curious about this new treatment method for concussions that is likely to reduce symptoms and have positive effects on rehabilitation for our members. With the addition of the recently announced evidence, it feels very good that we, together with SHL, take this step as part of our active work to improve player safety in SHL. This becomes an important piece of the puzzle during rehabilitation, while the most important thing is still to prevent these injuries from occurring. Hopefully, this continued evaluation will only confirm what has already been announced.

PolarCool"s CEO Iman Ziai comments;

- The collaboration with SHL including all these ice hockey teams enables long-term and solid evaluation of the PolarCap® System.

- The agreement with SHL and the results of the clinical study provide an excellent basis for our continued expansion in international ice hockey as well as in other sports. There is already an interest in PolarCap® System from the sports organizations abroad that we have engaged in dialogue with. The plan is to implement and standardize cooling treatment with PolarCap® in all sports and leisure activities where brain trauma and brain damage can occur. Consequently, the agreement with SHL is a big step forward.

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on April 23, 2019. 


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB erhåller order av Svenska Hockeyligan AB (SHL) och sluter avtal att samtliga 14 SHL-lag hyr två PolarCap® System var, totalt 28 st. Ordervärdet är 1 MSEK. Syftet är att etablera en standardiserad behandlingsmetod för att reducera skadorna vid hjärnskakningar och smällar mot huvudet. Löpande uppföljning kommer att äga rum och resultaten kommer även fortsättningsvis att systematiskt dokumenteras, med fokus på att mäta symptomutveckling.

Under de två senaste säsongerna har 12 lag i SHL och HockeyAllsvenskan medverkat i en klinisk studie med PolarCap®, som visar att kylbehandlade spelare har återkommit i spel 33 % snabbare än spelare som inte fått behandling, en statistiskt signifikant effekt. PolarCap® tillämpas i direkt anslutning till misstänkt eller diagnostiserad hjärnskakning.

Ordern från SHL innefattar uthyrning av 28 st PolarCap® System under 24 månader. Varje lag kommer att ha tillgång till två system för att kunna behandla spelare i både hemma- och bortalag. Utöver kylsystemet ingår ett startpaket med förbrukningsartiklar i form av kylmössor, isolering och kylmedium. Förbrukningsartiklarna beräknas generera ytterligare intäkter för PolarCool under avtalsperioden.  

PolarCool har under det andra halvåret 2018 och inledningen av 2019, haft ett nära samarbete med klubbarna i SHL för att utbilda spelare, ledare och övriga i organisationen om fördelarna med PolarCap® System för att minska och lindra hjärnskadorna inom ishockeyn. En standardiserad och homogen tillämpning av metoden skapar goda premisser för att optimera resultaten av kylbehandlingen.

Svenska Hockeyligans Sportchef Johan Hemlin kommenterar;

-          Från SHLs sida ser vi fram emot en fortsatt studie av kylning som behandlingsmetod för hjärnskakningar som en del i vårt arbete för att förbättra spelarnas säkerhet i SHL.

Svensk Ishockeys Centralorganisations (SICO) generalsekreterare Erik Zachrisson kommentererar;

-          SICO har sedan starten av detta projekt varit nyfikna på denna nya behandlingsmetod för hjärnskakningar som sannolikt kan minska symptom och ha positiva effekter vid rehabilitering för våra medlemmar. Med den evidens som nu tillkommit känns det därför väldigt bra att vi tillsammans med SHL tar detta steg som en del i vårt aktiva arbete att förbättra spelarnas säkerhet i SHL, som blir en pusselbit vid rehabilitering, då det viktigaste i arbetet fortfarande är att förbygga så dessa skador inte uppstår. Förhoppningsvis kommer denna fortsatta utvärdering bara bekräfta det som redan framkommit hittills.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Samarbetet med SHL med alla dessa ishockeylag, möjliggör långsiktiga och gedigna utvärderingar av PolarCap® System.

-          Avtalet med SHL och resultaten från den kliniska studien utgör en utmärkt grund för vår fortsatta expansion inom internationell ishockey såväl som inom övriga idrotter. Det finns redan intresse för PolarCap® System bland idrottsorganisationer i utlandet som vi för dialog med. Planen är att implementera och standardisera kylbehandling med PolarCap® i alla idrotts- och fritidsverksamheter där hjärnskador kan uppstå. Följaktligen är avtalet med SHL ett stort steg framåt.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Modo Hockey har sedan början av mars, i samband med att damspelare och ledare ur damlagets organisation uttrycklingen efterfrågade PolarCap® System, utvärderat systemet på Fjällräven Center i Örnsköldsvik.

Ordern består av en initial testperiod som sträcker sig fram till augusti. Efter testperioden får Modo möjlighet att teckna avtal som löper 2 alternativt 3 år.

Under de senaste två säsongerna har flera lag i SHL och HockeyAllsvenskan utvärderat PolarCap® System och samtidigt dokumenterat effekterna. Modo har inte deltagit i studien, men blir första lag i HockeyAllsvenskan som placerar en order på PolarCap® System i syfte att erbjuda spelarna i organisationen kylning för att lindra skadorna vid hjärnskakningar och kraftigare smällar mot huvudet.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System.

The clinical pilot study with PolarCap® System as treatment method for concussion in ice hockey, has now been analyzed in collaboration with the Department of Mathematics at Umeå University and the company"s scientific advisors, Professor Emeritus Yelverton Tegner and Professor Niklas Marklund.

In total, 52 cases have been reported so far in the study, and the results, which are statistically significant, show that players treated with PolarCap® return to play 33% earlier than players who have not received treatment.

-          These interesting results will culminate in a scientific publication from Lund University. We will also present the results for the elite ice hockey organizations in the upcoming period, announces CEO Iman Ziai.

The study has been conducted during three seasons, in collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion.

A total of 12 teams have participated in the study; The intervention group has used PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 10.5 days. The results are statistically significant (p = 0.038).

In addition, more players in the control group (3 out of 16; 19%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 out of 25; 8%). However, this data is small, and the results cannot therefore be statistically confirmed.

Overall, the results show that early cooling as an acute treatment method for concussions in this study has had positive effects.

 

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on April 8, 2019. 


For more information

Iman Ziai – VD                                         
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner.

Den kliniska studien med PolarCap® System som behandlingsmetod vid hjärnskakningar inom ishockey, har nu analyserats i samarbete med Matematiska Institutionen för statistik vid Umeå Universitet och bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner samt professor Niklas Marklund.

Totalt har 52 fall hittills rapporterats i studien, och resultaten, vilka är statistiskt signifikanta, visar att kylda spelare återgår i spel 33 % snabbare än spelare som inte har erhållit behandling.

-          De intressanta studieresultaten kommer mynna ut i en vetenskaplig publikation från Lunds Universitet. Vi kommer även presentera resultaten för respektive organisation inom ishockeyn under våren, meddelar VD Iman Ziai.

Studien har bedrivits under tre säsonger, i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden.

Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 10,5 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p=0,038).

Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (3 av 16; 19 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 25; 8%). Underlaget här är dock litet och resultaten kan därför inte säkerställas statistiskt.

Resultaten indikerar att tidigt insatt kylbehandling är en lovande behandlingsmetod som kan förkorta tiden till återgång till spel efter hjärnskakningar inom ishockey.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Friskvårdspoolen Niklas Borgenäs AB, med kliniker i Spånga och Arboga, inleder samarbete med PolarCool för att utvärdera kylning med PolarCap® System i rehabiliteringssyfte. Friskvårdspoolen kommer under en period om 2 månader testa PolarCap® System bland patienter som lider av postkommotionella besvär.

PolarCool betraktar samarbetet som ett viktig steg i ambitionen att etablera PolarCap® System inom bolagets nya affärsområde, Rehab. Bolagets huvudfokus utgörs dock alltjämt utav verksamheten inom idrottsmedicin där PolarCap® System tillämpas i den akuta fasen direkt efter hjärnskakning eller vid upprepat våld mot huvudet.

Friskvårdspoolen, Niklas Borgenäs, kommenterar;

-        Jag och min kollega Jani Talvaloja ser verkligen fram emot att börja jobba med PolarCap® System. Då vi ständigt försöker utveckla oss för att kunna hjälpa våra patienter på bästa vis så kommer kylning som behandling för whiplashskador och postkommotionella besvär medföra att dem patienterna kommer kunna återhämta sig snabbare.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar:

-        Friskvårdspoolen har uttryckt tydligt stöd åt behandlingsmetoden och vill därför utvärdera selektiv, kontrollerad och temperaturreglerad kylning med PolarCap® System. Kliniken har redan behandlat ett antal idrottare och överlag erhållit positiv respons. Vi ser fram emot samarbetet med Friskvårdspoolen och den fortsatta etableringen inom affärsområde Rehab. Jag gör bedömningen att det nya affärsområdet har god potential för kommersialisering.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har erhållit order om ett (1) PolarCap® System från Skellefteå AIK. Affären utgörs av ett hyresavtal som löper 24 månader från och med augusti 2019. Ordern är subventionerad men ger ett starkt signalvärde för PolarCool som tidigare kommunicerat att försäljning beräknas påbörjas andra halvåret 2019.

Under de senaste två säsongerna har flera lag i SHL och HockeyAllsvenskan använt PolarCap® System på prov och samtidigt dokumenterat effekterna. Skellefteå AIK är först ut med att placera en order på PolarCap® System i syfte att erbjuda samtliga spelare kylning för att lindra skadorna vid hjärnskakningar och kraftigare smällar mot huvudet.

Utöver kylsystemet omfattar ordern även ett startpaket med förbrukningsartiklar i form av kylmössor, isolering och kylmedium. Under avtalstiden kan förbrukningsartiklar generera ytterligare intäkter.

Skellefteås läkare Erkki Venälainen kommenterar;

-        Jag är glad att vi i Skellefteå AIK som förening fortsätter tillhandahålla PolarCap® System till våra spelare under de två kommande säsongerna. Då vi haft systemet i snart 3 år har vi på nära håll kunnat utvärdera produkten och såväl vi i det medicinska teamet som spelarna är fortsatt positiva till behandlingsmetoden. Vi hoppas nu på ett utvidgat samarbete inom SHL i denna fråga där vi tror att användandet av PolarCap® System kan vara en del i arbetet att komma tillrätta med hjärnskakningsproblematiken inom ishockeyn. 

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Bolagets första avtal är onekligen en viktig milstolpe för oss, men framförallt har den ett värdefullt signalvärde då beställaren är ett utav lagen i SHL som de senaste säsongerna nyttjat PolarCap® System. Skellefteås läkarteam har haft stor och positiv erfarenhet av kylbehandlingen och ordern är ett kvitto på potentialen i produkten. Vår uppfattning är att Skellefteå ser allvarligt på hjärnskakningsproblematiken och läkarteamet arbetar aktivt kring frågor som berör spelarnas hälsa. Dialogen med Skellefteå har från start varit positiv och efter att de fått ta del av de senaste forskningen men även det preliminära resultatet av hjärnskakningsstudien känns det glädjande att de med handling visar att de tror på vår produkt.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                           
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

(Rättelse: I förra versionen uppgavs omval av styrelseledamot Hans Andersson. Rättad version anger Anders Hansson)

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Anders Hansson och Iman Ziai (omvalda), till styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald).

-Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

-Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

-Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Hans Andersson och Iman Ziai (omvalda), till styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald).

-Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

-Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

-Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i BrainCool AB (publ) bör 84 procent hänföras till dessa aktier och 16 procent till erhållna aktier i PolarCool AB (publ).

Se nedan länk till Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2019:6 samt Skatteverkets meddelanden SKV M2019:9.

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa168397119551671d/1552916413864/SKV%20A%202019_6.pdf

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa16839711955166aa/1552903900580/SKV%20M%202019_9.pdf


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) fortsätter att stärka bolagets nätverk inom idrottsmedicin när Karin Granberg, MD, går med i PolarCools Advisory Network. Tillsammans med bolagets vetenskapliga rådgivare utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

Karin Granberg har varit verksam som läkare i 30 år. Hon har bland annat arbetat som distriktsläkare, företagsläkare och idrottsläkare. Karin var lagläkare för Skellefteå AIK (SAIK) i SHL under 9 år och ansvarig för att introducera PolarCap® System i organisationen.

Därtill har Karin under två säsonger varit läkare i tv-programmet Expedition Robinson, och nyligen blev hon utsedd till läkare i SVTs tv-program Fråga doktorn.

Sonen Petter Granberg spelade fem säsonger i AHL och NHL och är numera tillbaka i Skellefteås trupp.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Vi är oerhört glada över att välkomna Karin Granberg till PolarCools Advisory Network. Karin var ansvarig för installationen av PolarCap® System i SAIK och har sedan starten uttryckt stöd för projektet. Hon har stor och positiv erfarenhet från PolarCap@ System från tiden i SAIK och uppskattar att cirka 30 spelare i de olika lagen har nyttjat utrustningen. Karins inställning till forskning passar väl med vår strategi och ambition att bredda information och kunskap om behandling av hjärnskador med PolarCap® System.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att Mats Pernhem, Södertälje Sportklubbs klubbdirektör, väljs in som ny styrelseledamot i PolarCool vid årsstämman 19 mars 2019. Om förslaget godkänns kommer styrelsen att utökas och förstärkas med såväl kommersiell kompetens och erfarenhet som ett stort engagemang för idrott och ishockey.

Mats Pernhem, 60 år, har en omfattande meritlista och erfarenhet från affärslivet. Mats har varit affärsområdeschef för Personlig Assistans inom Frösunda Omsorg AB. Hans ansvar omfattade verksamheter som omsatte cirka två miljarder kr med cirka 6 000 medarbetare. Mats har tidigare bland annat även varit VD på Rehab Station AB (medicinsk rehabilitering), VD på HKC Hotels (hotellkedja) och Restaurangchef på Idre Fjäll. Hans engagemang inom idrott och ishockey började i IF Troja-Ljungby och han har genom åren varit knuten som tränare, lagledare och styrelseledamot i flera hockeyföreningar.

Mats Pernhem avser även att investera och bli aktieägare i PolarCool genom att förvärva aktier över marknaden.

PolarCools styrelseordförande Mats Forsman kommenterar:

-          Det är väldigt glädjande att vi kan engagera Mats Pernhem i PolarCools verksamhet. Bolaget tillförs omedelbar kompetens inom affärsutveckling och kunskap om villkoren inom idrottsvärlden liksom ett brett nätverk. Vi är övertygade att Mats starka passion för hockey och ungdomar samt hans entreprenörsanda blir en stor tillgång för bolaget. Att Mats dessutom har för avsikt investera och bli aktieägare i bolaget vittnar om hans tro på PolarCools potential.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har nåtts av det tragiska beskedet att styrelseledamoten Bengt Furberg har avlidit. Bengt var en av initiativtagarna till satsningen på idrottsmedicin och bildandet av PolarCool. Bengt kommer vara oerhört saknad. Våra tankar går till hans familj.

Styrelsen har tillsammans med ett antal aktieägare inlett processen med att hitta ett förslag till ny styrelseledamot inför årsstämman 19 mars 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool fortsätter stärka bolagets vetenskapliga grund och breddar sitt internationella nätverk genom att anlita professor Niklas Marklund, MD, Ph.D som Scientific Advisor. Rekryteringen ligger i linje med PolarCools strategiska ambition att knyta ledande experter inom idrottsmedicin, neurologi och hjärntrauma som rådgivare till bolagets verksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga informationskällor för bolaget och rådgivarna kommer rådfrågas om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten.

Niklas Marklund, professor i Neurokirurgi vid Lunds Universitet, och dessförinnan professor och forskare vid Institutionen för neurovetenskap, enheten för Neurokirurgi vid Uppsala Universitet, är en av de ledande forskarna inom forskningsfältet traumatiska hjärnskador och har senaste åren fokuserat allt mer på hjärnskakningsområdet. Professor Marklund är aktuell med studier av hjärnskakning inom svensk elitfotboll samt flertal studier av idrottare med post-komotionellt syndrom. Professor Marklund har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar och medverkat vid ett flertal studier av biomarkörer vid hjärnskakning.

Niklas Marklund har stor erfarenhet av vetenskapliga studier på idrottare och har under flertal år anlitats som föreläsare både nationellt och internationellt om hjärnskakning inom idrotten.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Det är med stor entusiasm som vi välkomnar professor Niklas Marklund som vetenskaplig rådgivare till PolarCool. Med hans expertis och gedigna kunskaper får PolarCool tillgång till viktig kunskap inom bolagets verksamhetsområde och kan därmed kvalietssäkra och vidareutveckla de kliniska och vetenskapliga aspekterna av verksamheten.

Professor Marklunds inträde som vetenskaplig rådgivare innebär att PolarCool nu har tillsatt de två Scientific Advisors som bolagets strategi medför. Sedan tidigare har PolarCool offentliggjort att professor emeritus Yelverton Tegner gått in som Scientific Advisor, således anser bolaget att den vetenskapliga basen för vidareutvecklingen är befäst.

Utöver samarbete med Scientific Advisors har PolarCool etablerat ett så kallat Advisory Network som bistår PolarCool med ytterligare kunskap och erfarenhet samtidigt som nätverket bidrar med att generera snabb respons på användningen av PolarCap® System.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 mars 2019, kl 10.30 i PolarCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund (byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 mars 2019;
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2019

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@polarcool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.PolarCool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 13 mars 2019 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 13 mars 2019. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt

12. Belut om sammanläggning av aktier (”omvänd split”)

13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. Stämman avslutas


Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt förslaget i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.


Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 8, 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Bengt Furberg, Mats Forsman, Anders Hansson och Iman Ziai omväljs som styrelseledamöter för en period intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en period intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Lars Nilsson till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om sammanläggning av aktier (”omvänd split”) (punkt 12)

Styrelsen i PolarCool har fattat beslut att föreslå en sammanläggning (s.k. omvänd split) av aktierna i PolarCool AB (publ). Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Styrelsen föreslår en sammanläggning där 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr.

Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas att besluta om avstämningsdag för Sammanläggningen.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

Detta förslag är villkorat beslutet om sammanläggning av aktier och medför att styrelsen även föreslår en ändring i bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier i bolaget. Styrelsen föreslår därför att gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i februari 2019

PolarCool AB (publ)

STYRELSEN


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Flerårsöversikt (KSEK) 

                                                                                       2018              2017

Nettoomsättning                                                                  0                   0

Resultat efter finansiella poster                                   -2 202               -24    

Balansomslutning                                                        13 933           4 031

Antal anställda                                                                      3                  0

Soliditet (%)                                                                       92                0,6


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Den 21 februari presenterar på PolarCool Aktiespararnas event i Tingsryd.

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper. Organisationen har mer än 70 000 medlemmar och är medlem i World Federation of Investors, som representerar cirka 500 000 aktiemarknadsinvesterare.

Information om eventet:

Starttid:         21 februari, kl 18:30

Sluttid:          21 februari, kl 20:30

Pris:              70 kr (50 kr för medlemmar)

Plats:             Örnen

Adress:          Dackegatan 38, Tingsryd

Anmälan kan göras via följande länk:

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-37


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Arbetet med årsredovisningen har löpt på som beräknat men bolaget behöver tid att färdigställa vissa delar och därför beslutar styrelsen att publicera årsrapporten på måndag 18 februari 2019.

PolarCool angav tidigare att årsrapporten skulle publiceras idag, den 15 februari 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har inlett en utvärdering inom postkommotionellt syndrom (post-concussion syndrome, PCS) för att mäta effekten av kylning på patienter med långvariga besvär från hjärnskakning eller whiplash. Utvärderingen innebär att personer med dessa besvär genomgår kylning under en period, med målsättning att underlätta rehabilitering.  

Utvärderingen pågår bland annat på PolarCools samarbetsklinik, FysioCenter Avenyn, i Göteborg.  

Ett antal idrottare med långvariga besvär har redan genomgått kylbehandling för att utvärdera effekten på symptomen. PolarCools utvärdering inom PCS initierades i november och hittills visar resultaten positiv progress och god feedback från patienter.  

PolarCools satsning på rehabiliteringsområdet möjliggörs genom ett tillägg till licensavtalet med BrainCool AB (publ). Tillägget innebär att PolarCool får möjlighet att etablera PolarCap® System på ett affärsområde som har potential för stor tillväxt.  

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;  

-          Marknadsunderlaget för rehabilitering är oerhört stort och utgör ett viktigt tillskott till PolarCools försäljningspotential. Vi väntar med spänning på utfallet av utvärderingen men har samtidigt redan erhållit god feedback från de första behandlingarna. Tillägget till licensavtalet med BrainCool bereder vägen för ett nytt affärsområde och innebär att PolarCool kan etablera sig även inom rehabilitering i sjukvården.  


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet 

 

PolarCool AB nyckeltal (KSEK) 2018.10.01- 2017.10.01- 2018.01.01- 2017.01.01-
2018.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2017.12.31
Nettoomsättning 0 0 0 0
Summa rörelseintäkter 1 0 7 0
Resultat efter finansiella poster -1 268 -23 -2 202 -24
Av- och nedskrivningar av materiella och -70 0 -70 0
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 6 937 5 6 937 5
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,46 -0,17 -0,48

 

Förändring av eget kapital 

Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 50 000 3 671 382 0 -3 671 382 -24 115 25 885
Nyemission 548 646 13 993 668 14 542 314
Emissionskostnader -527 738 -527 738
Erhållet aktieägartillskott 972 738 972 738
Disposition enligt beslut av årets årsstämma -24 115 24 115 0
Utvecklingsfond 2 826 232 -2 826 232 0
Årets resultat -2 201 651 -2 201 651
Belopp vid årets utgång 598 646 6 497 614 13 465 930 -5 548 992 -2 201 651 12 811 548r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools strategiska ambition har sedan start varit att stärka sitt internationella nätverk genom att knyta ledande experter inom idrottsmedicin och neurologi som rådgivare till bolagets forskningsverksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga informationskällor för bolaget och rådgivarna kommer rådfrågas regelbundet om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten. I linje med denna strategi är PolarCool stolt att presentera Professor emeritus Yelverton Tegner som Scientific Advisor. Professor Tegner har anlitats av PolarCool för att ge råd om företagets forskning- samt kliniska verksamhet.

Yelverton Tegner, MD, är Professor emeritus i idrottsmedicin och specialist i ortopedi. Han har sedan 1970-talet bedrivit forskning inom idrottsmedicin och hjärnskakningar i synnerhet och är internationellt ansedd inom ämnet. Professor Tegner har varit läkare inom flertal idrottsorganisationer, däribland Luleå Hockey, damlandslaget i fotboll, Plannja Basket och damlandslaget i basket. Han var en av initiativtagarna till bildandet av Svensk Ishockeyläkarförening vid slutet av 1980-talet.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Vi är mycket glada över att välkomna Professor emeritus Yelverton Tegner, en internationellt erkänd expert in hjärnskakningsområdet, till PolarCool. Med hans erfarenheter får PolarCool tillgång till enorm kunskap inom bolagets verksamhetsområde och kan därmed vidareutveckla den kliniska och vetenskapliga aspekten av verksamheten.

Professor emeritus Tegner utgör en utav två Scientific Advisors som PolarCool ska tillsätta. Den andra posten avser PolarCool utse inom kort. Utöver samarbete med Scientific Advisors avser PolarCool etablera ett så kallat Advisory Network, som bistår PolarCool med ytterligare kunskap och erfarenhet. PolarCools ambition är att på sikt kunna utdela erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter. Medlemmar ur Advisory Network kommer även få möjlighet att delta i konferenser inom hjärnskakningsområdet. Inom kort avser PolarCool utse de första medlemmarna i Advisory Network.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har under föregående vecka träffat ett antal schweiziska ishockeyklubbar i landets högstaliga för att presentera PolarCap® System. På dessa besök har medicinsk personal och spelare fått testa och preliminärt utvärdera utrustningen. Mottagandet har varit positivt och avsikten är att klubbarna ska börja använda produkten under innevarande säsong. Den schweiziska högstaligan, National League, har uppemot 100 hjärnskakningar om året och behovet är stort av utrustning för att mildra dess konsekvenser. Intresset låg även i att kunna nyttja PolarCap® System i fall av repetitiva slag som även tydligt visat sig ha medicinska konsekvenser.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har fastställt följande datum för bolagets bokslutskommuniké respektive årsstämma:

Bokslutskommuniké 2018 - 1 februari 2019

Årsstämma 2019 – 19 mars 2019


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med boxningsklubben BK Dalen i Stockholm. Som en del i samarbetet ska klubbens seniorboxare använda PolarCap® System för att utvärdera behandlingseffekten i samband med träningspass eller match. Systemet kommer finnas tillgängligt för klubbens medlemmar under en 3-månaders period initialt. BK Dalen är PolarCools första satsning inom affärsområde Kampsport, vilken utgör en av fem primära målgrupper som bolaget bearbetar.    

BK Dalens ordförande Simon vis Jamegar kommenterar;  

-          BK Dalen är positiva till produkten och samarbetet med PolarCool då klubben ser allvarligt på problematiken kring hjärnskador. Vi vill ligga i framkant av den forskning som sker i området. Med detta samarbete blir BK Dalen en del av en globalt ledande satsning för att hitta en lösning på ett utbrett och allvarligt problem. Vi ser en bra möjlighet att börja använda PolarCap® System inför, och i samband med, Svenska mästerskapen (SM) i boxning 14-16 december i Stockholm där BK Dalen kommer ha 2 deltagande boxare i seniorklassen.  

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;  

-          Det är med glädje och spänning som vi kan offentliggöra detta samarbete då den utgör ett viktigt steg i processen att etablera PolarCap® System inom kampsporten. Boxning och övrig kampsport är särskilt intressant för PolarCool eftersom upprepade slag mot huvudet är vanligt förekommande inom dessa idrottsgrenar. PolarCap® System är ett viktigt verktyg för att lindra de skador som dessa idrottare kan drabbas av. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

I oktober uppmärksammade tidningen Expressen PolarCool och produkten PolarCap® System i en omfattande artikel. https://www.expressen.se/sport/hockey/shl/shl-spelarnas-hjarnor-kyls-ned-med-ny-metod/

Den senaste veckan har PolarCool ytterligare lyfts fram genom ett antal mediainslag.

I fredags, 23 november, sände Radiosporten (Sveriges radio) ett inslag om PolarCap® som en del i en reportageserie om hjärnskakningar inom ishockeyn. Inslaget återfinns på nedan webadress, och innehåller bland annat en intervju med PolarCools Erik Andersson.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=7093233

Den 23 november skrev även Sydsvenskan ett inslag om Erik Anderssons uppdrag inom kampen mot hjärnskakningar- med PolarCap® System som verktyg.

https://www.sydsvenskan.se/2018-11-23/kampen-mot-huvudskadorna-blir-hockeystjarnans-vag-tillbaka

Den 27 november publicerade Hockeysverige.se en artikel om PolarCap® System som kan läsas här: http://www.hockeysverige.se/2018/11/27/mossan-ska-motverka-hjarnskakningarnas-effekter-vi-vill-att-den-ska-bli-som-hjartstartaren/


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Idag, 27 november, börjar PolarCool handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet POLAR, och ISIN-koden är SE0011670025.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 573 481 SEK fördelade på 41 241 092 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: POLAR
Aktienamn: PolarCool
ISIN-kod: SE0011670025
Orderboks-ID: 4RX3
CFI: ESVUFR
FISN: POLARCOOL/SH
Organisationsnummer: 559095-6784
LEI: 549300810BGW37GN1096
Kvotvärde: 0,014 SEK
Första dag för handel: 27 november 2018
Antal aktier: 41 241 092
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 43 038 592
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT

Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 23 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com PolarCool AB (publ) har avslutat den nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 24 augusti 2018. Teckningsperioden löpte, efter förlängning fram till den 2 november 2018. Utfallet visar att 7 046 157 aktier motsvarande cirka 80 procent av emissionen tecknades. Emissionslikviden uppgår till cirka 14,1 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader).

VD Iman Ziai kommenterar:

-        Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen och därigenom visat sitt stöd för PolarCools verksamhet. Vi är övertygade om PolarCools potential och ser nu fram emot att jobba vidare med affärsplanen och långsiktigt skapa värde åt våra aktieägare.

Meddelande om tilldelning 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att få tilldelning i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 9 oktober 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital 

Genom emissionen ökar PolarCools aktiekapital med 97 884 SEK till 597 884 SEK. Antalet aktier ökar med 7 046 157 stycken till 43 038 592 stycken aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 48, 2018.

Notering på Spotlight Stock Market

Med anledning av den förlängda teckningsperioden blir planerad noteringsdag på Spotlight Stock Market den 27 november 2018.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PolarCool AB kommer endast att ske genom det prospekt som PolarCool AB offentliggjorde den 9 oktober 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 27 november. www.polarcap.com

PolarCool AB (publ) påminner om att sista dag för teckning i förestående nyemission är 2 november 2018 kl 13.

Investeringsmemorandum och en ”teaser” finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.polarcap.com. Memorandumet kan också nås på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna. Teckningssedel för teckning utan företräde finns tillgänglig på PolarCools och Spotlights respektive hemsidor (polarcap.com/ipo).


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

PolarCool AB (publ) har knutit till sig den före detta Malmö Redhawks- spelaren Erik Andersson. Han kommer att ta en operativ roll som Business Area Manager inom affärsområde Ishockey. Erik kommer ursprungligen från Umeå och startade sin ungdomskarriär där. Han har spelat för anrika klubbar som IF Björklöven, Skellefteå AIK, Linköping HC och senast Malmö Redhawks. Eriks idrottskarriär avslutades dessvärre förra säsongen till följd av en hjärnskakning.

Han kommer efter rehabilitering successivt beträda sin nya roll i PolarCool.

Erik Andersson, 36 år, har en gedigen utbildning förutom hockeykarriären och stort engagemang och kunskap om idrottsvärlden. Parallellt med ishockeyn studerade Erik och tog en examen som civilingenjör inom teknisk fysik.

Erik Andersson avser även att investera och bli aktieägare i PolarCool genom att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt i den pågående nyemissionen. För det fall nyemissionen blir fulltecknad med enbart stöd av teckningsrätter avser Erik att förvärva aktier över marknaden

VD Iman Ziai kommenterar:

-        Det är med glädje och entusiasm som PolarCool kan avisera att Erik Andersson engagerar sig i bolaget i en operativ roll. Erik är dels en oerhört omtyckt och respekterad ishockeyspelare, dels har han en stor kunskap om hockeyvärlden och dess villkor. Att Erik även har för avsikt att investera och bli aktieägare i bolaget vittnar om hans tro på PolarCools potential.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Styrelsen i PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 november 2018.

Teckningsperioden

Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 9 oktober 2018 till och med den 23 oktober 2018. PolarCools styrelse har idag den 23 oktober 2018 beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 2 november 2018. Bakgrunden är att bolaget belönats med positiv mediabevakning de sista dagarna av teckningsperioden och att det därför är viktigt att aktieägarna ges chans att ta del av det utökade mediabruset kring bolaget och utnyttja sin företrädesrätt – en företrädesrätt som annars förfaller utan värde för aktieägaren. Styrelsen bedömer därför att en förlängning av teckningsperioden möjliggör för fler aktieägare att teckna aktier i företrädesemissionen.

Bakgrund

Den 24 augusti 2018 bemyndigades styrelsen att genomföra en nyemission av högst 15 000 000 aktier varav 8 998 108 aktier i förestående företrädesemission, motsvarande cirka 18 000 000 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för PolarCools befintliga aktieägare. För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna.  

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 27 september 2018 erhöll aktieägare en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen 2 kronor. Detta innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra PolarCool högst cirka 18 000 000 kronor före emissionskostnader. Fastställd lägstanivå för företrädesemissionens genomförande är 7 000 000 aktier, motsvarande 14 MSEK.

Fullständig information avseende företrädesemissionen finns i det investeringsmemorandum som offentliggjordes av PolarCool den 9 oktober september 2018. Investeringsmemorandumet finns tillgängligt på PolarCools kontor och på Bolagets hemsida www.polarcap.com. Samt på Spotlight Stock Markets hemsida ww.spotlightstockmarket.com, och Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se. Teckningssedel för teckning utan företräde finns tillgänglig på ovan nämnda hemsidor.  

Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november 2018.

Personal, ledning och styrelser i PolarCool och BrainCool tecknar för cirka 1 000 000 SEK i pågående företrädesemission i PolarCool AB. Det innebär att personerna sammantaget tecknar ungefär sin andel av nyemissionen där några tecknar mer än sin andel och några mindre.

PolarCools styrelse kommenterar;

-        Att styrelse, ledning och personal både PolarCool och i det tidigare moderbolaget BrainCool tecknar i företrädesemissionen visar att det finns ett stort förtroende för PolarCools verksamhet och potentialen inom idrottsmedicin.  


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

PolarCool AB (publ) lyfts fram i en artikel i Expressen som belyser hjärnskakningar inom ishockey. I artikeln presenteras PolarCools produkt PolarCap® System som en framstående behandlingsmetod som ingår i en studie där 12 lag från Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan medverkar. Artikeln finns att läsa på https://www.expressen.se/sport/hockey/shl/shl-spelarnas-hjarnor-kyls-ned-med-ny-metod/


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

PolarCool AB (publ) och FysioCenter Avenyn i Göteborg inleder samarbete för kylbehandling av patienter som upplever besvär till följd av tidigare hjärnskakningar eller upprepat våld mot huvudet i samband med idrottsutövande.

FysioCenter Avenyn med verksamhet i centrala Göteborg erbjuder idag behandlingar inom naprapati, personlig träning och kostrådgivning. Med samarbetet kommer man nu att kunna erbjuda ny behandlingsmetod vid rehabilitering av kortsiktiga och långsiktiga besvär efter hjärnskakningar eller upprepade slag mot huvud.

Hjärnskakningar, främst inom idrottsvärlden är ett växande problem. En hjärnskakning kan ge omedelbara symptom som exempelvis yrsel, huvudvärk, minnesförlust och illamående. I många fall är symptomen långvariga och på sikt kan en andel av dessa fall leda till kroniska besvär. Kylning av hjärnan har visat sig minska de negativa konsekvenserna som uppkommer vid hjärnskakningar. PolarCool har utvecklat produkten PolarCap® System som kyler ned hals och huvud i syfte att få ner hjärnans temperatur.

FysioCenter Avenyn kommer, tillsammans med patienterna att testa och utvärdera PolarCap®System. Behandlingarna som avses erbjudas över en period kommer ligga till grund för utvärdering av hur kylbehandling påverkar individernas livskvalitet. FysioCenters och PolarCools mål är att etablera kylbehandling som ett normalt inslag i rehabiliteringsprocessen efter hjärnskakning eller upprepat våld mot huvudet.

PolarCool kommer att tillhandahålla ett PolarCap®System, kringutrustning, utbildning och support. Under en inledande period kommer behandlingen att subventioneras för att förenkla tillgängligheten för potentiella patienter.

Patienter kommer att kunna boka behandling direkt hos FysioCenter Avenyn via ordinarie bokningssystem.   


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Bästa aktieägare i PolarCool,

Nu börjar en spännande resa med ett nytt självständigt bolag noterat på Spotlight Stock Market. Styrelsen i PolarCool och jag tror mycket på bolaget och bedömer att produkten PolarCap® System har en enorm potential på marknaden internationellt för att motverka och lindra skador från hjärnskakningar genom nedkylning.

Det handlar framför allt om att minska såväl fysiskt som psykiskt lidande både på kort och lång sikt för de personer och individer med närstående som drabbas. Härutöver är de ekonomiska hälsovinsterna betydande. Hjärnskakningar inom hockey och annan kontaktsport är ett problem som vuxit dramatiskt. NHL spelaren Elias Pettersson drabbades nyligen av en hjärnskakning och blir borta i 7-10 dagar. PolarCool tillhandahåller en lösning på ett utbrett och allvarligt problem!

PolarCap® System har använts under 2 säsonger bland ishockeyspelare från totalt tolv lag i Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan. Resultat från utvärderingar visar att kylda spelare kommer fortare tillbaka i spel och andelen spelare vars återgång till matchspel dröjde 3 veckor eller mer var högre i gruppen som inte kyldes jämfört med gruppen som kyldes. Ingen av totalt 25-30 spelar som kylts med PolarCap® System angav att de skulle avböja behandling om de drabbas av ny hjärnskakning. Utfallet har alltså varit positivt hittills och ishockeylagen kommer fortsätta använda PolarCap® System ytterligare en säsong.

För att kunna realisera PolarCools vision måste en sista utmaning övervinnas: PolarCool genomför nu en företrädesemission om 18 MSEK inför noteringen. Aktieägare i PolarCool erbjuds att för var fjärde aktie som man innehar teckna en ny aktie för 2 kronor. Jag kan inte nog betona vikten av att alla aktieägare tecknar sina rätter så emissionen blir fulltecknad. Om inte emissionen tecknas till minst 14 mkr finns en risk att de redan utdelade aktierna i PolarCool förlorar sitt värde.

Vi vill även påminna om det finns alla möjligheter att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter av såväl aktieägare som allmänheten där tilldelning sker av aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt.

Med vänliga hälsningar

Iman Ziai – VD                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                                             
E-post: iman.ziai@polarcap.com 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Med anledning av förestående företrädesemission om 18 MSEK (”Erbjudandet”) har PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) idag offentliggjort ett investeringsmemorandum och ”teaser” vilka finns tillgängliga på PolarCools hemsida www.polarcap.com. Memorandumet kan också nås på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

PolarCool har cirka 6000 aktieägare. Inför listningen på Spotlight Stock Market genomför PolarCool en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. PolarCools aktieägare har fått 1 teckningsrätt för varje aktie och det krävs 4 teckningsrätter för att få teckna 1 ny aktie till en teckningskurs om 2 SEK i Erbjudandet.

För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna. Teckningssedel finns tillgänglig på PolarCools och Spotlights respektive hemsidor.

Erbjudandet i korthet

 • Varje aktie i PolarCool medför 1 teckningsrätt.
 • 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 2 SEK per aktie.
 • Erbjudandet omfattar en företrädesemission om högst 8 998 108 aktier, vilket vid fulltecknad emission motsvarar cirka 18 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK
 • Minsta teckningspost för teckning av aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) är 2 500 aktier.
 • Fastställd lägstanivå för företrädesemissionens genomförande är 7 000 000 aktier, motsvarande 14 MSEK.
 • Totalt ökar aktiekapitalet med högst 125 000 SEK
 • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2018.
 • Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november 2018.

Viktigt information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i PolarCool sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

POLARCOOL

Verksamheten inom idrottsmedicin i BrainCool AB (publ) har sedan 2017 bedrivits i det helägda dotterbolaget PolarCool AB (publ). BrainCool kommunicerade 2016 att verksamheten inom idrottsmedicin ska delas ut till aktieägarna, och tidigare under 2018 meddelades att bolaget erhålllit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende en skattefri utdelning enligt lex Asea reglerna. BrainCool har i egen regi drivit processen för en lex Asea-utdelning. PolarCool delades ut till aktieägarna i BrainCool den 1 oktober 2018.

 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com

 

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

PolarCools resa börjar redan i slutet av 2015 när BrainCool inleder en satsning på idrottsmedicin. Satsningen utmynnas i en portabel hjärnkylningsprodukt ämnad att kyla hjärnskakningsdrabbade idrottare. Verksamheten inom idrottsmedicin var dock sedan start ett sidospår som BrainCool avsåg dela ut till aktieägarna eftersom rörelsen inte passade in i BrainCools strategiska inriktning på sjukhusmarknaden fördelat på två affärsområden, Brain Cooling (sjukhus och ambulansvård) samt Pain Management (onkologi, migrän). I början av 2017 etablerades således PolarCool AB som ett helägt dotterbolag till BrainCool AB, med avsikt att överta verksamheten inom idrottsmedicin.

PolarCools strategi är marknadsföring och försäljning till utövare av idrottsgrenar där hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner är vanligt förekommande. Via utövarna ska Bolaget närma sig förbundsorganisationerna i respektive sport och därigenom uppnå ett genombrott för Bolagets produkt. Dessutom kommer PolarCool genom fortsatta kliniska studier påvisa både nyttan med nedkylning av hjärnan samt effekten av behandling med sitt kylsystem.

”Hjärnskador inom idrottsmedicin är ett aktuellt ämne. Än så länge finns inte någon etablerad behandling för hjärnskakningar eller andra former av våld mot huvudet i direkt anslutning till skadan, utöver ordinerad vila. Bolagets målsättning med PolarCap® System är att den portabla produkten ska finnas tillgänglig bland idrottsorganisationer, idrottslag och idrottare - jämförbart med hjärtstartare som placeras ut i en rad olika miljöer” säger Iman Ziai, VD på PolarCool.

PolarCool har blivit godkända för notering. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 14 MSEK av emissionen tecknas.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 2 SEK per aktie

Teckningsperiod: 9 oktober till 23 oktober 2018

Emissionsvolym: Högst 18 000 000 SEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 72 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 14 november 2018 under kortnamnet POLAR

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Jarnesten

Head of Sales / Listings, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 023

listing@spotlightstockmarket.com